Risto Honkanen on kutsuttu Tuohex Capital Oy:n osakkaaksi ja hallituksen jäseneksi

Tuohex Capital Oy on kutsunut Risto Honkasen liittymään Tuohex Capital Oy:n osakkaaksi ja hallituksen jäseneksi. Tuohex Capital Oy hoitaa Tuohex I – kiinteistörahastoa ja valmistelee seuraavaa Tuohex II -rahastoa.

Risto Honkanen osaksi Tuohex Capitalin tiimiä

Risto Honkasella on 40 vuoden kokemus johtotehtävistä finanssialalta. Honkanen on jäänyt eläkkeelle Senior Vice Presidentin tehtävästä Mandatum Lifesta vuonna 2020. Honkanen on toiminut tätä ennen parin vuosikymmenen ajan johtoryhmä- ja hallitustason tehtävissä finanssialan yrityksissä.

”Olemme erittäin iloisia, että Risto liittyy osaksi Tuohexin kasvutarinaa. Risto tuo Tuohexiin mukanaan valtavan määrän kokemusta ja osaamista finanssialalta. Riston kokemus, näkemyksellisyys sekä positiivinen energia tulevat tukemaan Tuohexin strategian toteuttamista ja kasvutavoitteiden saavuttamista”, Tuohex Capital Oy:n toimitusjohtaja Jani Peräsarka sanoo tyytyväisenä.

Tuohex Capital Oy on toimiluvallinen vaihtoehtorahastojen hoitaja, joka on keskittynyt kiinteistörahastoihin hyödyntäen ainutlaatuista kokonaisvaltaista konseptiaan kiinteistösijoittamisessa. Tuohexin tiimi on toiminut kiinteistörahastojen parissa jo yli 10 vuotta toteuttaen rahastoille yli 250 miljoonan euron edestä kiinteistösijoituksia, joista on realisoitu yli 140 miljoonaa.

”On innostavaa päästä osaksi vastuullisesti toimivaa tiimiä, joka keskittyy kiinteistösijoittamisen olennaisimpaan ytimeen. Kiinteistöjen koko arvoketjun haltuunotolla tuotetaan arvoa laajalti alan asiakkaille ja sidosryhmille niin taloudellisesta kuin ympäristönäkökulmasta”, Risto Honkanen sanoo.

Tuohex Capital ja Tuohex-kiinteistörahastot tavoittelevat merkittävää kasvua.

Tuohex Capital Oy hoitaa lähes 100 miljoonan euron kokoista Tuohex Kiinteistörahasto I -rahastoa, joka on Tuohexin tiimin neljäs rahasto. Tuohex Capital Oy valmistelee uutta Tuohex II -rahastoa, joka tavoittelee 300 miljoonan euron kokoluokkaa.

”Kiinteistösijoitusmarkkinoiden täydellisen pysähtymisen jälkeen maltillinenkin kasvu tarjoaa erittäin hyviä sijoitus- ja tuottomahdollisuuksia Tuohex-kiinteistörahastojen tyyppiselle sijoittajalle, jolla on osaaminen ja tehokkaat toimintamallit kiinteistösijoitusten koko elinkaaren hallitsemiseen kaikissa markkinatilanteissa. Lähitulevaisuudessa tuottavien sijoitusmahdollisuuksien havaitsemisen ja hyödyntämisen lisäksi osaaminen ja kyky riskien tunnistamiseen tulee korostumaan”, Peräsarka arvioi.

Tuohex Capital Oy odottaa kiinteistömarkkinoiden maltillista kehittymistä vuoden 2025 aikana, mikä tarjoaa kiinteistösijoittajille erittäin hyviä sijoitusmahdollisuuksia. Kiinteistömarkkinoilla on myös huomattavan paljon riskejä, joiden huomioiminen pitkäaikaisten kiinteistösijoitusten ollessa kyseessä vaatii erityistä osaamista ja ammattitaitoa. Kiinteistösijoitusten koko elinkaaren huomioivalla toimintamallillaan ja osaamisellaan Tuohex Capital Oy uskoo voivansa tuoda markkinoille uusia hyvin tuottavia kiinteistörahastoja jo lähitulevaisuudessa.

”Tuohex-rahastot tavoittelevat kiinteistösijoittamisesta keskimääräistä parempaa tuottoa kohtuullisella riskiprofiililla tekemällä kiinteistösijoittamista keskimääräistä tuottavammin. Haemme sijoittajillemme hyvää tuottoa kiinteistösijoittamisesta kiinteistösijoittamisen osaamisella emmekä sijoituskohteena olevalle omaisuusluokalle vieraiden ominaisuuksien avulla”, Peräsarka sanoo.

Tuohex-kiinteistörahastot ovat suljettuja kiinteistörahastoja, joissa markkinamuutoksista johtuvat lunastusvaatimukset eivät vaaranna epälikvidiin omaisuusluokkaan sijoittavan rahaston likviditeettiä ja sijoitusstrategian toteuttamista ja siten kaikkien rahaston sijoittajien sijoitusten arvoa ja tuottoa.

”Focus equals power – Tuohex on rehellisesti aitoon kiinteistösijoittamiseen uskolliselle tyylilleen omistautunut toimija, ja asiakas tietää mitä saa ja mihin sijoittaa. Rahastomme on yhteinen matka sijoittajien kanssa, emmekä anna tälle omaisuusluokalle epätyypillisiä asiakaslupauksia. Näin varmistamme yhteisen päämäärämme”, Honkanen sanoo.

Tuohex Capital Oy:n tavoitteet nelinkertaistaisivat Tuohex Capital Oy:n sijoitustoiminnan volyymin ja nostaisi Tuohex Capital Oy:n Suomen suurimpien kiinteistörahastojen hoitajien joukkoon.

”Risto tulee olemaan tärkeässä roolissa toimintamme strategisessa johtamisessa ja kasvattamisessa erittäin mielenkiintoisessa markkinatilanteessa, jonka uskomme olevan Tuohex Capital Oy:lle ja sen rahastoille erittäin otollinen tulevina vuosina”, Peräsarka sanoo.

”Tulevaisuus on vastuullisen kiinteistösijoittamisen ja älykkäiden vihreiden kiinteistöratkaisujen, joissa Tuohex Capital Oy:llä on vahva rooli palvella asiakaskuntaamme, jotka uskovat samoihin arvioihin. Tuottava ja vastuullinen kiinteistöjen omistaminen on hyvä perusta koko Suomen kasvulle”, Honkanen sanoo.